Instytut Historii Sztuki Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja

Podstawę przyjęcia kandydatów na studia w roku 2021/2022 stanowi Uchwała Senatu Uniwersytetu Gdańskiego nr 35/20 z dnia 28 maja 2020 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne oraz przyjmowania na studia cudzoziemców na odrębnych, niż rekrutacja zasadach w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2021/2022 (z późn. zm.).

Terminy rekrutacji dla kierunku historia sztuki oraz pozostałych kierunkach na Wydziale Historycznym w roku akademickim 2021/2022 znajdują się w odrębnej zakładce, tj. na tej tej stronie.

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na Uniwersytecie Gdańskim znaleźć można na innej stronie UG, zob.  https://ug.edu.pl/rekrutacja

Strona internetowa irk.ug.edu.pl, na której Kandydat może dokonać rejestracji na wszystkie kierunki i specjalności.

 


 

Ostatnio modyfikowane: 18.03.2021