Instytut Historii Sztuki Działalność Publikacje Tomy z sesji i konferencji Polska nad Bałtykiem

Polska nad Bałtykiem - publikacja pokonferencyjna

Polska nad Bałtykiem to publikacja będąca pokłosiem konferencji "Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji wizualnej państwa nad morzem 1918-1939" zorganizowanej przez Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Muzeum Miasta Gdynia w dniach 15-17.11.2010r.

Książka ukazuje różnorodne formy propagawania idei związanych z powstawaniem tzw. światopoglądu morskiego w kulturze wizualnej Polski międzywojennej.

Więcej informacji znajduje się na stronach wydawnictwa słowo/obraz terytoria, które podjęło się edycji pokonferencyjnego tomu.

Spis treści

Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji kulturowej państwa nad morzem 1918-1939, Wyd. słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2012, s. 408, ISBN: 978-83-7453-100-9 , nr wyd. I

Ostatnio modyfikowane: 28.11.2012