Instytut Historii Sztuki Działalność Publikacje Tomy z sesji i konferencji

Materiały z sesji i konferencji zorganizowanych przez Instytut Historii Sztuki UG

II Sesja z cyklu "Sztuka i kultura w Prusach Królewskich" p.t. Rzemiosło artystyczne w Prusach Królewskich

Konferencja "Polska nad Bałtykiem. Konstruowanie identyfikacji wizualnej państwa nad morzem 1918-1939"

Zob. Archiwum zorganizowanych sesji

Ostatnio modyfikowane: 28.11.2012