Instytut Historii Sztuki Działalność Projekty badawcze Archiwum projektów

Projekty zrealizowane

ZREALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

1. Projekt badawczy realizowany w latach 2008-2013:

 Historische Kirchen-Register

 

Ostatnio modyfikowane: 09.10.2013