Instytut Historii Sztuki Instytut Rada Naukowa

Rada Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

Rada Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego

W związku z powołaniem przez Senat UG Instytutu Historii Sztuki w roku akademicki 2009/2010 tworzy się Radę Instytutu. Zgodnie z regulaminem, który został uchwalony przez Radę Wydziału Historycznego skład rady jest ustalany na drodze wyborów.

Obowiązujące proporcje składu Rady Instytutu

W skład rady instytutu wchodzą:

1) dyrektor jako przewodniczący;
2) zastępca bądź zastępcy dyrektora;
3) profesorowie i doktorzy habilitowani, zatrudnieni w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowiący więcej niż połowę statutowego składu rady;
4) wybrani przedstawiciele pozostałych nauczycieli akademickich, zatrudnionych w instytucie w pełnym wymiarze czasu pracy, stanowiący do 15% składu rady (czyli 2 osoby);
5) wybrani przedstawiciele studentów i doktorantów wydziału, stanowiący nie mniej niż 20 % składu rady (czyli 2 osoby);
6) wybrani przedstawiciele pracowników zatrudnionych w instytucie, niebędących nauczycielami akademickimi, stanowiący do 5% składu rady. (czyli jedna osoba)
Ostatnio modyfikowane: 16.02.2023Pozostałe artykuły w tym dziale