Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe

Spis prac dyplomowych (licencjat i MSU)

Wirtualny katalog prac dyplomowych

Działalność dydaktyczno-naukowa Instytutu Historii Sztuki dokumentowana jest w postaci spisu publikacji poszczególnych pracowników a także tytułów prac dyplomowych naszych absolwentów.

Dla orientacji w tematyce badawczej i profilu naukowego podajemy tematy wszystkich prac dyplomowych obronionych w historii gdańskiego ośrodka. Lista ta jest w miarę możliwości aktualizowana na bieżąco.

W niniejszym zestawieniu przyjęto układ prezentacji tematów prac naszych absolwentów według nazwiska promotora. Pozwala to studentom m.in. zapoznać się z zainteresowaniami pracowników i rozeznać jakiego typu prace podejmowane są na danym seminarium.

Trwają obecnie prace nad udostępnieniem online alfabetycznego spisu wszystkich prac, co pozwoliłoby na wyszukiwanie według tytułów i nazwisk autorów.

Jednocześnie informujemy, że Instytut Historii Sztuki UG nie udostępnia prac dyplomowych, a w celu zapoznania się z daną pracą należy zwrócić się do archiwum UG. Zgodnie z przyjętym regulaminem prace dyplomowe absolwentów dostępne są jedynie za zgodą promotora i autora danej pracy.

 

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 24.08.2021