Instytut Historii Sztuki Działalność Publikacje Pozostałe publikacje

Kronika kościoła NMP w Gdańsku - Chronik der Marienkirche in Danzig

Das „Historische Kirchen Register“ von Eberhard Bötticher (1616). Transkription und Auswertung, bearb. von Christopher Herrmann und Edmund Kizik, Böhlau 2013.

 

„Historisches Kirchen Register” – kronika kościoła NMP w Gdańsku została spisana w 1616 przez ówczesnego pierwszego witryka Eberharda Böttichera (1554-1617), miejscowego kupca i kronikarza. Bötticher relacjonuje w niej historię świątyni od początków w r. 1343 aż do czasów sobie współczesnych zapewniając wgląd w zagadnienia religii, sztuki i polityki dziejące się wokół tego największego kościoła parafialnego północnowschodniej Europy. Wielokrotnie kopiowane dzieło należało do najpopularniejszych gdańskich dzieł historycznych okresu wczesnonowożytnego, jednak nigdy nie ukazało się drukiem. Niniejsza edycja jest wiernym odpisem oryginału manuskryptu wraz z danymi biograficznymi o autorze oraz informacjami na temat historycznego tła opisywanych wydarzeń.

 

 

Ostatnio modyfikowane: 15.10.2013