Instytut Historii Sztuki Studia Studia niestacjonarne licencjackie

Studia licencjackie niestacjonarne

Studia licencjackie niestacjonarne

 

Podobnie jak w przypadku studiów stacjonarnych nauka sześć semestrów i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego, co uprawnia do uzyskania stopnia licencjata historii sztuki. Na studiach niestacjonarnych wykładane są wszystkie te same przedmioty co na studiach dziennych, tylko w zmniejszonej liczbie godzin.

Studia mają za zadanie wykształcić w zakresie podstawowej wiedzy z zakresu historii sztuki od starożytności po współczesność, zaznajomić z terminologią i podstawami warsztatu badawczego, zapoznać z dziejami dyscypliny, dziejami myśli o sztuce i metodologią. Zajęcia te uzupełnione są także o podstawową wiedzę z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków oraz zagadnień konserwatorskich. Od trzeciego semestru oprócz zajęć i egzaminów obowiązkowych studenci mają też możliwość indywidualnego kształtowania programu poprzez dobór odpowiadających im zajęć fakultatywnych. Częścią studiów są obowiązkowe praktyki terenowe.

 

 

siatka zajęć 2012/2013 (dla osób, które rozpoczęły studia w 2012r.)

siatka zajęć 2017/2018   (dla osób, które rozpoczęły studia w 2017 r.)

siatka zajęć 2018/2019  (dla osób, które rozpoczęły studia w 2018 r.)

siatka zajęć 2019/2020  (dla osób, które rozpoczęły studia  w 2019 r.)

siatka zajęć 2020/2021 (dla osób, które rozpoczęły studia w 2020 r.)

siatka zajęć 2021/2022 (dla studiujących od 2021 r.)

siatka zajęć 2022/2023 (dla studiujących od 2022 r. )

Ostatnio modyfikowane: 01.02.2023Pozostałe artykuły w tym dziale