Instytut Historii Sztuki Studia Studia stacjonarne licencjackie

Studia licencjackie

Studia licencjackie obejmują naukę w sześciu semestrach i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego, co uprawnia do uzyskania stopnia licencjata historii sztuki.

Studia mają za zadanie wykształcić w zakresie podstawowej wiedzy z zakresu historii sztuki od starożytności po współczesność, zaznajomić z terminologią i podstawami warsztatu badawczego, zapoznać z dziejami dyscypliny, dziejami myśli o sztuce i metodologią. Zajęcia te uzupełnione są także o podstawową wiedzę z zakresu muzealnictwa i ochrony zabytków, a także zagadnień konserwatorskich.

Od trzeciego semestru oprócz zajęć i egzaminów obowiązkowych studenci mają też możliwość indywidualnego kształtowania programu poprzez dobór odpowiadających im zajęć fakultatywnych. Częścią studiów są obowiązkowe praktyki.

 

 siatka zajęć 2014/2015  (dla studiujących od 2014 r.)

siatka zajęć 2015/2016  (dla studiujących od 2015 r.)

siatka zajęć 2016/2017  (dla studiujących od 2016 r.)

siatka zajęć 2017/2018   (dla studiujących od 2017 r.)

siatka zajęć 2018/2019  (dla studiujących od 2018 r.)

siatka zajęć 2019/2020 (dla studiujących od 2019 r.)

siatka zajęć 2020/2021 (dla studiujących od 2020 r.)

siatka zajęć 2021/2022 (dla studiujących od 2021 r.)

siatka zajęć 2022/2023 (dla studiujących od 2022 r.)

Ostatnio modyfikowane: 01.02.2023Pozostałe artykuły w tym dziale