Instytut Historii Sztuki Studia Studia stacjonarne magisterskie

Magisterskie Studia Uzupełniające

Studia magisterskie obejmują naukę na czterech semestrach i kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej oraz zdaniem egzaminu dyplomowego, co uprawnia do uzyskania stopnia magistra historii sztuki.

Studia te, jak sama nazwa wskazuje, mają za zadanie uzupełnić wykształcenie podstawowe uzyskane na studiach licencjackich. W programie dominują zajęcia poświęcone różnym aspektom warsztatu historyka sztuki, a więc takim zagadnieniom jak warsztat naukowo-badawczy, muzealnictwo i wystawiennictwo, rynek sztuki, inwentaryzacja zabytków, formy wypowiedzi naukowej, wybrane zagadnienia z zakresu kuratorstwa i krytyki artystycznej. Część zajęć poświęcona jest pogłębianiu wiedzy z zakresu teorii sztuki i metodologii, a także bliższemu zapoznaniu się z aspektami sztuki najnowszej i rozmaitymi formami współczesnej kultury wizualnej.

Uzupełnieniem studiów są obowiązkowe praktyki zawodowe, odbywane przez studentów w muzeach i galeriach trójmiejskich. Istnieje także możliwość starania się o odbycie trzymiesięcznego stażu zagranicznego w ramach programu ERASMUS.

 

 

siatka zajęć 2014/2015  (dla studiujących od 2014 r.)

siatka zajęć 2015/2016  (dla studiujących od 2015 r.)

siatka zajęć 2016/2017  (dla studiujących od 2016 r.)

siatka zajęć 2017/2018  (dla studiujących od 2017 r.)

siatka zajęć 2018/2019 (dla studiujących od 2018 r.)

siatka zajęć 2019/2020  (dla studiujących od 2019 r.)

siatka zajęć 2020/2021 (dla studiujących od 2020 r.)

siatka zajęć 2021/2022 (dla studiujących od 2021 r.)

siatka zajęć 2022/2023 (dla studiujących od 2022 r.)

Ostatnio modyfikowane: 01.02.2023Pozostałe artykuły w tym dziale