Instytut Historii Sztuki Studia Studia podyplomowe

Studia podyplomowe historii sztuki

41dfdf

 

Program studiów podyplomowych historii sztuki uwzględnia zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami warsztatu twórcy: tworzywem, techniką i technologią produkcji artystycznej. Obok przedmiotów, które ukażą ewolucję form wypowiedzi artystycznej, znajdą się i takie, które przybliżą problematykę tematów i treści dzieł sztuki. Zajęcia poświęcone ich analizie pokażą z jakiego punktu widzenia można na nie spoglądać, jak próbować dotrzeć do ich przesłania czy istoty. Inna grupa przedmiotów zaprezentuje niezwykle ważne zjawiska związane z rozwojem sztuki, w różny sposób go stymulujące, takie jak kolekcjonerstwo i handel dziełami sztuki. W programie znajdują się również przedmioty, które zarysują relacje pomiędzy sztuką a polityką czy też związki wypowiedzi artystycznej z problematyką płci kulturowo-społecznej (gender). Pod względem formy zajęcia będą miały zróżnicowany charakter: niektóre będą miały postać wykładu multimedialnego, inne przewidują aktywny udział słuchaczy, jeszcze inne prezentację zabytków w terenie: w muzeach, kościołach, wśród historycznej zabudowy Trójmiasta. Program studium nastawiony jest zatem zarówno na dostarczenie wiedzy ogólnej, jak zapoznanie słuchacza z pewnymi bardziej szczegółowymi zagadnieniami. Ma stanowić zachętę do dalszego, samodzielnego, ukierunkowanego już studiowania dziejów sztuki.

Program studiów podyplomowych historii sztuki 2019/2020

Program studiów podyplomowych historii sztuki 2018/2019

Terminy zjazdów studiów  podyplomowych historii sztuki w semestrze zimowym 2019/2020:

1.) 12.10.2019

2.) 26-27.10.2019

3.) 16-17.11.2019

4.) 30.11.2019

5.) 14.12.2019

6.) 11-12.01.2020

7.) 25-26.01.2020

 

Ostatnio modyfikowane: 01.08.2019