Instytut Historii Sztuki Aktualności Stypendia i wymiany

Stypendia i wymiana studencka

Stypendia socjalne

 

Studenci historii sztuki mogą korzystać ze wszystkich form pomocy socjalnej oferowanej przez Uniwersytet Gdański. O szczegółach można dowiedzieć się na stronie

http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_stud/?tpl=socjal

 

Wymiana studencka

Oprócz szerokiej oferty stypendiów socjalnych dostępne jest również wsparcie finansowe międzynarodowej wymiany studentów. Na Uniwersytecie Gdańskim istnieje wyspecjalizowana jednostka, na której stronach można zapoznać się z bogatą ofertą programów wyjazdowych http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_stud/wymiana/

Studenci historii sztuki mogą korzystać także z innych form współpracy, opartych na umowach dwustronnych. Przykładowo nasi studenci na podstawie umowy z Fondazione Romualdo del Bianco we Florencji uczestniczyli w tygodniowych warsztatach i kursach oferowanych według zmieniającej się corocznie oferty programowej spotkań. Obecnie wymiana ta i sesje wyjazdowe obwarowane ą jednak odpłatnością. Szczegółowe informacje na stronie:

http://www.fondazione-delbianco.org

 

Program ERASMUS

Do końca 2012 roku w ramach programu ERASMUS możliwa była na kierunku historia sztuki wymiana z:

- Kunstgeschichtliches Institut,

- Johannes-Gutenberg-Universität Mainz Seminar für Kunstgeschite; Abteilung Kunstgeschichte,

- Universität Bonn; Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.

Obecnie trwają prace nad nowym programem wymiany, który będzie obowiązywał od 2014 roku. Bieżące wiadomości na temat nowej oferty Erasmusa znajdują się w zakładce Erasmus +

 

Program MOST

Zachęcamy naszych studentów do udziału w programie wymiany międzyuczelnianej MOST. Działa on dla wszystkich poziomów studiów, a od roku akademickiego 2011/2012 roku roku jest on również dostępny dla studentów studiów doktoranckich.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach ogólnopolskich Programu Mobilności Studentów oraz na osobnych stronach programu mobilności MOST

 

Ostatnio modyfikowane: 26.09.2013