Instytut Historii Sztuki Aktualności Informacje dla studentów Stypendia i wymiany

Nabór studentów historii sztuki na studia zagraniczne w ramach programu wymiany ERASMUS +

  ERASMUS+ nabór na kierunek HISTORIA SZTUKI

Od roku akademickiego 2014/2015 koordynatorem programu ERASMUS+ na kierunku historia sztuki działającym przy Instytucie Historii Sztuki UG jest dr Anna Sobecka

Kontakt: anna.sobecka@ug.edu.pl

Nabór na cały kolejny rok akademicki odbywa się zawsze w miesiącu lutym roku poprzedzającego planowany wyjazd.

Instytut historii sztuki UG sztuki ma obecnie podpisane umowy z trzema uniwersytetami partnerskimi. Są to:

1. Heinrich-Heine Universität Düsseldorf (Niemcy) - 2 miejsca

Szczegółowe informacje o partnerskim Instytucie Historii Sztuki w Düsseldorfie znajdują się na stronie www.phil-fak.uni-duesseldorf.de/kunst

2.  Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn (Niemcy) - 2 miejsca

Szczegółowe informacje o partnerskim Instytucie Historii Sztuki w Bonn znajdują się na stronie http://www.khi.uni-bonn.de/

3.  Technische Universität Berlin (Niemcy) - 2 miejsca

Szczegółowe informacje i kontakt do koordynatora programu znajdują się tutaj:

http://www.tu-berlin.de/fakultaet_i/menue/internationales/studium_und_lehre/studium_international/erasmus_kooperationen/polen/

4. Od roku akademickiego 2017-2018 pojawia się też możliwość wyjazdu na studiach pierwszego stopnia do Kopru (Słowenia)

http://www.fhs.upr.si/en/international

Kryterium wyboru kandydatów będzie średnia ocen z całości studiów na historii sztuki, dobra czynna znajomość języka niemieckiego i/lub angielskiego (w przypadku wyjazdu do Niemiec znajomość języka niemieckiego jest dodatkowym atutem, ale nie jest kryterium decydującym) oraz osiągnięcia naukowe (działalność w kole naukowym, ewentualne publikacje, udział w konferencjach studenckich, udokumentowane zainteresowania danym regionem itp.).

UWAGA!

Według nowych zasad o wyjazd mogą się ubiegać osoby, które już uczestniczyły w programie Erasmus (każdy student ma prawo do 12 miesięcy pobytu na Erasmusie na jednym stopniu studiów, wliczane są w to również praktyki Erasmus).

W wypadku wyjazdu do Niemiec grant wyjazdowy wynosi 450 euro/miesiąc i z założenia ma jedynie wyrównywać różnice między kosztami pobytu i utrzymania w Polsce a tymiż kosztami w Niemczech. Od tego roku można jednak także uzyskać dodatkowo stypendium socjalne w wysokości 200 euro miesięcznie (konieczne zaświadczenie z dziekanatu, że student kwalifikuje się do otrzymywania stypendium socjalnego na naszym wydziale).

Ostatnio modyfikowane: 19.02.2017Pozostałe artykuły w tym dziale