Instytut Historii Sztuki Instytut Historia Instytutu

Historia Instytutu Historii Sztuki UG

 

 

Fotografie obecnej siedziby Instytutu

Historia Instytutu Historii Sztuki UG

 

Pierwsza jednostka uniwersytecka, wówczas w randze Zakładu Historii Sztuki działającego w ramach Instytutu Historii, powstała w 1989 roku z inicjatywy ówczesnego dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego prof. dr hab. Edmunda Kotarskiego.

Początkowo był to niewielki zakład prowadzący zajęcia dydaktyczne dla innych kierunków humanistycznych. Jego pierwszym kierownikiem została prof. dr hab. Teresa Grzybkowska. Oprócz podjęcia trudnych prac organizacyjnych jej zasługą w pierwszych latach istnienia zakładu było zainicjowanie wydawania rocznika "Porta Aurea", zorganizowanie szeregu ważnych konferencji naukowych i wielkiej wystawy sztuki gdańskiej w 1997 roku „Aurea Porta Rzeczpospolitej”. Od 1998 roku zakład podjął prowadzenie studiów na kierunku historia sztuki od razu decydując się na system dwustopniowy; pierwszych studentów na dwuletnie studia magisterskie przyjęto w 2001 roku.

W 2000 roku kierownictwo Zakładu przejął dr Waldemar Deluga, w 2001 prof. dr hab. Konstanty Kalinowski, a po jego śmierci, to jest od 2003 roku dr Andrzej Woziński. W 2008 roku zakład przekształcono w Katedrę Historii Sztuki, a jej kierownictwo objęła dr hab. Małgorzata Omilanowska. Uchwałą Senatu UG 25 czerwca 2009 roku Katedrę przekształcono w Instytut Historii Sztuki, a jego dyrektorem została prof. UG, dr hab. Małgorzata Omilanowska. W 2012 roku przeprowadzono w całej uczelni wybory nowych władz na kadencję 2012-2016, w wyniku czego na dyrektora Instytutu Historii Sztuki wybrano prof. UG, dr. hab. Tomasza Torbusa.

Ostatnio modyfikowane: 02.05.2013Pozostałe artykuły w tym dziale