Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

 

Kierownik Zakładu:

pokój 63, tel. (58) 523 37 48
 
 
 
Profesorowie nadzwyczajni:
 

pokój 63, tel. (58) 523 37 48

pokój 63, tel. (58) 523 37 48

 

Adiunkci:

 

 

Ostatnio modyfikowane: 21.02.2024