Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Teorii Sztuki

Zakład Teorii Sztuki

Kierownik Zakładu:

pokój 60, tel. (58) 523 37 45
 
 
Adiunkci:

pokój 99, tel. (58) 523 37 53

  • dr Dorota Sakowicz

          pokój 50, tel. (58) 523 37 43

          pokój 50, tel. (58) 523 37 43

 

Ostatnio modyfikowane: 06.02.2024