Instytut Historii Sztuki Działalność Współpraca

Współpraca

Instytut Historii Sztuki UG zaangażowany jest w wiele inicjatyw naukowo-badawczych, konferencyjnych i wystawienniczych zarówno w kraju jak i za granicą, a także w międzynarodową wymianę studentów i naukowców.

W Polsce współpracujemy z:

Muzeum Narodowym w Gdańsku

Muzeum Historyczne Miasta Gdańska

Muzeum Sopotu

Muzeum Miejskim w Gdyni

Nadbałtyckim Centrum Kultury

Fundacją im. Katarzyny Cieślak

Stowarzyszeniem Historyków Sztuki o/Gdańsk

Poza granicami Polski współpracujemy z:

Fondazione Romualdo del Bianco we Florencji

Kunstgeschichtliches Institut, Johannes-Gutenberg-Universität Mainz

Seminar für Kunstgeschite, Abteilung Kunstgeschichte, Universität Bonn

Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf

Ostatnio modyfikowane: 26.05.2011