Instytut Historii Sztuki Działalność Konferencje i seminaria Archiwum konferencji

Archiwum zorganizowanych sesji

Archiwum sesji zorganizowanych w Instytucie (do 2009 Zakładzie) Historii Sztuki UG

 

1990 – sympozjum poświęcone pamięci Profesora Eugeniusza Iwanoyki

 

1991 –„Sztuka gdańska XVII wieku”

 

1992 – sympozjum poświęcone Dworowi Artusa w Gdańsku

 

1993 – „Sztuka gdańska w XIX wieku”

 

1994 – „Muzealnictwo i kolekcjonerstwo gdańskie”

 
2000 – sesja poświęcona pamięci Doktor Katarzyny Cieślak
(współorganizator: Gdański Oddział Stowarzyszenia Historyków Sztuki)
 
 
2006 – „Portret w Prusach Królewskich” z cyklu „Sztuka i kultura w Prusach
Królewskich”

 

2007 – „Rzemiosło artystyczne w Prusach Królewskich” z cyklu „Sztuka
i kultura w Prusach Królewskich”
 
– „Säpulkralkunst und Gedächtniskultur im Ostseeraum vom 
Mittelalter bis zum 1800” we współpracy z M. C. A. Böckler-Mare 
Balticum-Stiftung, Bad Homburg w cyklu „Homburger Gespräche”

 

2009 – „Rzeźba w Prusach Królewskich” z cyklu „Sztuka i kultura
w Prusach Królewskich”

 

państwa nad morzem (1918-39) " we współpracy z Muzeum Miasta Gdyni
 

 

kulturze Gdańska" w czterechsetną rocznicę urodzin Jana Heweliusza
 
 
 
Ostatnio modyfikowane: 28.10.2014