Instytut Historii Sztuki Rekrutacja

Rekrutacja

Rekrutacja

Zasady i tryb przyjmowania kandydatów oraz zakres egzaminów wstępnych na studia stacjonarne i niestacjonarne na historii sztuki w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2011/2012 (uchwała 29/10 Senatu UG z 25 marca 2010)

Terminy rekrutacji dla kierunku historia sztuki oraz pozostałych kierunkach na Wydziale Historycznym w roku akademickim 2019/2020 znajdują się w odrębnej zakładce, tj. na tej tej stronie.

Szczegółowe zasady rekrutacji obowiązujące na Uniwersytecie Gdańskim znaleźć można na innej stronie UG, zob. http://www.univ.gda.pl/pl/info_dla_kand
 

Ostatnio modyfikowane: 30.10.2019