Instytut Historii Sztuki Aktualności Informacje dla studentów Studenckie Koła Naukowe Koło Naukowe im. Williego Drosta

Koło Naukowe im. Williego Drosta

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UG im. Willi Drosta

CELE:
Do głównych celów Koła należy między innymi: budzenie i rozwijanie zainteresowań naukowych, integracja studentów historii sztuki, uzupełnianie programu studiów oraz prowadzenie pracy popularyzującej historię sztuki. Priorytetem Koła jest działanie na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także upowszechnianie wiedzy na jego temat. Powyższe zadania, realizujemy poprzez formułowanie i prowadzenie projektów inwentaryzacyjnych i badawczych oraz działalność wystawienniczą, udział w konferencjach naukowych, wernisażach, wystawach i innych ważnych wydarzeniach kulturalnych.

WŁADZE KOŁA:
Prezes: Klaudiusz Grabowski klaudiuszgrabowski@o2.pl
Sekretarz: Justyna Kowalkowska kowalkowska@o2.pl
Skarbnik: Magdalena Maria Staręga magdalenastarega@wp.pl
Przewodnicząca sekcji kulturalnej: Aleksandra Tatarczuk
Przewodnicząca sekcji inwentaryzacyjnej: Weronika Grochowska
Biblioteka: Kinga Kędra

SIEDZIBA:
Siedziba koła od chwili jego powstania do stycznia 2010 znajdowała się w kompleksie budynków UG przy ul. Bielańskiej 5 na gdańskim Starym Mieście w sali nr 122. W związku z przekształcenie Katedry HS w Instytut otrzymaliśmy nowe pomieszczenie w sąsiednim skrzydle – sala nr 55.
Jesteśmy otwarci na kontakty i współpracę ze studentami innych kierunków.

OPIEKUN KOŁA:
Ostatnio modyfikowane: 17.12.2012