Instytut Historii Sztuki Aktualności Studenckie Koła Naukowe Koło Naukowe im. Williego Drosta

Koło Naukowe im. Williego Drosta

Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki UG im. Willi Drosta

 

 

CELE:
 
Do głównych celów Koła należy między innymi: budzenie i rozwijanie zainteresowań naukowych, integracja studentów historii sztuki, uzupełnianie programu studiów oraz prowadzenie pracy popularyzującej historię sztuki. Priorytetem Koła jest działanie na rzecz ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także upowszechnianie wiedzy na jego temat. Powyższe zadania, realizujemy poprzez formułowanie i prowadzenie projektów inwentaryzacyjnych i badawczych oraz działalność wystawienniczą, udział w konferencjach naukowych, wernisażach, wystawach i innych ważnych wydarzeniach kulturalnych.
 
 
SIEDZIBA:
 
Siedziba koła od chwili jego powstania do stycznia 2010 znajdowała się w kompleksie budynków UG przy ul. Bielańskiej 5 na gdańskim Starym Mieście w sali nr 122. W związku z przekształcenie Katedry HS w Instytut otrzymaliśmy nowe pomieszczenie w sąsiednim skrzydle – sala nr 55.
 
Jesteśmy otwarci na kontakty i współpracę ze studentami innych kierunków.

 

OPIEKUN KOŁA:
 
Ostatnio modyfikowane: 30.10.2019