Instytut Historii Sztuki Aktualności Studenckie Koła Naukowe

Koła Naukowe działające przy Instytucie Historii Sztuki UG

Ważną rolę w życiu akademickim pełnią istniejące przy Instytucie Historii Sztuki UG organizacje studenckie, które mają na celu pogłębienie wiedzy i wymianę informacji z zakresu podejmowanych badań i działalności.

Obecnie działają równolegle dwa koła naukowe o różnym zakresie i profilu działalności. Ze szczegółowym opisem realizowanych aktualnie celów i najbliższych projektów można zapoznać się kontaktując się z ich władzami.

Podstawowe informacje o strukturze i sposobach działalności zostały przekazane przez studentów i są widoczne po kliknięciu następujących linków:

Koło Naukowe im. Williego Drosta

Koło Naukowe Badaczy Kultury

Ostatnio modyfikowane: 17.12.2012