Instytut Historii Sztuki Aktualności Gościnne wykłady oraz sesje i konferencje

2 Tagung Niemiecko-Polskiego Instytutu

Niemiecko-Polski Instytut w Darmstadt zaprasza zainteresowanych badaczy na II Kongres Niemieckich Badań Naukowych nad Polską, który odbędzie się w Moguncji w dniach 22-24.09.2011.

Tematem konferencji będzie "Europa Środkowa. Komunikacja - Konstrukcja - Koperacja"

Szczegółowe informacje o zgłoszeniach znajdują się na dołączonej ulotce.

Ostatnio modyfikowane: 15.06.2011Pozostałe artykuły w tym dziale