Instytut Historii Sztuki Aktualności

Zasady rekrutacji studentów i studentek – wyjazdy do krajów programu (KA131) w ramach programu Erasmus+ 2022/2023 Informacja o rekrutacji

 

Zasady rekrutacji studentów i studentek – wyjazdy do krajów programu (KA131) w ramach programu Erasmus+ 2022/2023
Informacja o rekrutacji

 

Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferty studiów za granicą w ramach systemu ERASMUS+, Jest to niepowtarzalna okazja do zwiększenia kompetencji merytorycznych, językowych i społecznych, finansowana z funduszy unijnych. HISTORIA SZTUKI dysponuje intersującymi możliwościami wyjazdy do Niemiec, Francji, Hiszpanii, a także na Maltę i do Słowenii.

 1. Wymagane dokumenty:
  1. Formularz stypendysty, do pobrania na stronie internetowej UG
   https://ug.edu.pl/wspolpraca/wymiana-akademicka/erasmus-2021-2027
   (link należy skopiować i wkleić do przeglądarki)
  2. List motywacyjny argumentujący wybór konkretnego ośrodka
  3. Dokument świadczący o poziomie znajomości języka angielskiego i ewentualnie języka kraju, do którego chce się wyjechać.

 

 1. Uczelnie partnerskie i możliwości studiów:

 

 1. Technische Universität Berlin (Niemcy)
 2. Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (Niemcy),
 3. Christian-Albrecht-Universität Kiel (Niemcy)
 4. Universidad de Cádiz (Kadyks, Hiszpania);
 5. Sveučilište u Splitu (Split, Chorwacja)
 6. Università ta' Malta (Valetta, Malta)
 7. Univerza na Primorskem (Koper, Słowenia) – tylko studia licencjackie

 

 1. Do każdego z w/w ośrodków możemy wysłać maksymalnie dwie osoby. Wymagany poziom znajomości języka angielskiego lub/i języka, kraju, do którego chce się wyjechać to poziom B1 lub B2 w zależności od uczelni partnerskiej. Wymagany jest dokument potwierdzający znajomość języka wystawiony przez CJO.

 

Zainteresowanych proszę o zapoznanie się z informacjami na temat programu dostępnymi na stronie UG: https://ug.edu.pl/wspolpraca_ug/wymiana_akademicka/erasmus_2021-2027

(link należy skopiować i wkleić do przeglądarki)

Na tej stronie znajdziecie Państwo także wymagane kwestionariusze i instrukcję postępowania.

 

 1. Ostateczny termin nadesłania zgłoszeń mailem: czwartek, 8 marca 2023, g. 12.00
  Rozpoczęcie rekrutacji: czwartek 9 lutego 2023, g. 11.00

 

 1. Zgłoszenia należy wysyłać pocztą elektroniczną na adres: rafal.makala@ug.edu.pl podając w temacie wiadomości słowo ERAMUS i nazwisko osoby aplikującej o wyjazd zagraniczny.

 

 1. Kwalifikowanie na wyjazdy odbywa się na podstawie listu motywacyjnego.
  Pod uwagę brana będzie przede wszystkim znajomość języka angielskiego i ewentualnie języka kraju docelowego oraz argumentacja wyboru konkretnego uniwersytetu.

 

 1. Kryteria, które należy spełnić:

 

 1. Oferta skierowana jest do studentów/studentek studiów dziennych licencjackich, magisterskich lub doktorskich UG

 

 1. O wyjazd nie mogą się ubiegać:
  1. studenci II roku studiów drugiego stopnia, V roku jednolitych studiów magisterskich, ostatniego roku studiów III stopnia oraz doktoranci ostatniego roku Szkół Doktorskich;
  2. studenci, którzy w poprzednich latach w trakcie wyjazdów na studia i/lub na praktykę wykorzystali swój tzw. kapitał mobilności, wynoszący po 12 miesięcy na I, II i III poziomie studiów oraz 24 miesiące na jednolitych studiach magisterskich. 

 

 1. Studenci ostatniego roku studiów licencjackich mogą przystąpić do rekrutacji (rekrutacja warunkowa), ale realizacja mobilności w trakcie pierwszego roku studiów magisterskich jest możliwa wyłącznie w semestrze letnim. Zasada ta dotyczy studentów wszystkich wydziałów UG.

 

 1. Wszyscy zakwalifikowani studenci i studentki mają obowiązek zrealizować program studiów adekwatny dla ich kierunku/ specjalności i zatwierdzony w Porozumieniu o Programie Studiów (Learning Agreement) opiewający na min. 30 punktów ECTS/semestr

 

 1. Kwoty miesięcznych stypendiów.

 Stawki określone przez Narodową Agencję Programu Erasmus+ obowiązujące w umowie finansowej KA-131 2021, według poszczególnych grup krajów docelowych:

 

Kraje programu należące do danej grupy

Miesięczna stawka stypendium E+

Dodatek

Socjalny (dawny PO WER)/ dodatek dla osób z niepełnosprawnością

Grupa 1: Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja,

550 €

250 €/m-c

Grupa 2: Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550 €

Grupa 3: Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Republika Macedonii Północnej, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

450 €

 

 

 1. Sposób ogłoszenia wyników: osoby zainteresowane otrzymają informację drogą mailową na adres, z którego przysłane zostały dokumenty wymienione w p. 1.

 

 1. Uwagi dodatkowe:

 

 1. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie socjalne odpowiadające kwocie około 250/m-c €. Student może otrzymać dodatkowe wsparcie socjalne na wyjazd tylko pod warunkiem, że w terminie, w którym odbywa się rekrutacja, posiada ważną decyzję o przyznaniu mu świadczenia ze środków Funduszu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów UG. Kopię zaświadczenia potwierdzającego ten fakt należy obowiązkowo dołączyć do protokołu.

 

 1. Osoby z niepełnosprawnościami, wyjeżdżające na studia do krajów programu mogą otrzymać na każdy miesiąc pierwotnie zaakceptowanego pobytu dodatkowe wsparcie odpowiadające kwocie 250 €./m-c. Pierwszym warunkiem otrzymania wsparcia jest deklaracja posiadania orzeczenia o niepełnosprawności. Deklaracja odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w Formularzu Stypendysty na etapie rekrutacji.

 

 1. W razie pytań zapraszam na konsultacje online we czwartki, 17.30-19.00 w aplikacji Teams, po wcześniejszym ustaleniu dokładnego terminu pocztą elektroniczną (rafal.makala@ug.edu.pl)

 

 1. Tel. do sekretariatu Instytutu: 00 48 58 523 37 40

 

Rafał Makała, Prof. UG

 

Ostatnio modyfikowane: 10.02.2023Pozostałe artykuły w tym dziale