Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiAktualności

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla dr Staręgi i dr Wojtczak

Nagroda Stowarzyszenia Historyków Sztuki im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa dla dr Staręgi i dr Wojtczak

Dr Magdalena Staręga, adiunktka w Instytucie Historii Sztuki oraz dr Katarzyna Wojtczak 25 listopada otrzymały z rąk przewodniczącej jury konkursowego, prof. Marii Poprzęckiej, nagrody Stowarzyszenia Historyków Sztuki  im. ks. prof. Szczęsnego Dettloffa za prace naukowe młodych historyków sztuki. Obie otrzymały je za rozprawy doktorskie napisane w ramach studiów doktoranckich na Wydziale Historycznym, pod kierunkiem prof. Małgorzaty Omilanowskiej i obronione przed Radą Dyscypliny Nauk o Sztuce Uniwersytetu Gdańskiego. Obie rozprawy poświęcone były architekturze dziewiętnastowiecznego Gdańska: dr. Staręgi Architektura w Gdańsku w latach 1793-1862 a dr. Wojtczak Julius Albert Gottlieb Licht (1821-1898) – architekt miejski Gdańska. Nota bene trzecią nagrodę w tym konkursie otrzymała także nasza absolwentka, dr Milena Woźniak-Koch, za rozprawę napisaną pod kierunkiem prof. Antoniego Ziemby na UW. 

 

1

Ostatnio modyfikowane: 29.11.2021Pozostałe artykuły w tym dziale

Serwis ostatnio aktualizowany:
21.02.2024