Instytut Historii Sztuki Aktualności

Tomasz Torbus z tytułem profesora nauk humanistycznych

1

Na mocy postanowienia z dnia 4 stycznia 2021 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał dr hab. Tomaszowi Torbusowi, prof. UG tytuł profesora nauk humanistycznych.

Prof. Torbus jest pracownikiem Instytutu Historii Sztuki specjalizuje się w badaniach nad architekturą od średniowiecza do współczesności. Autor wielu książek i artykułów naukowych dotyczących m. in. zamków krzyżackich i Wawelu, a także mecenatu artystycznego Heinricha Brühla. Działa na rzecz ochrony zabytków szczególnie w obszarze wspólnego dziedzictwa Polski i Niemiec. Jest także zapalonym podróżnikiem i fotografem kolekcjonującym sztukę pozaeuropejską.

Serdecznie gratulujemy Panie Profesorze!

Ostatnio modyfikowane: 28.01.2021Pozostałe artykuły w tym dziale