Instytut Historii Sztuki Aktualności

Konkurs o nagrodę im. prof. Konstantego Kalinowskiego

Ogłoszenie konkursu

na Nagrodę im. prof. Konstantego Kalinowskiego

dla autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej

w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace przygotowane i obronione w Instytucie w okresie między 1 sierpnia 2020 roku  a 31 lipca 2021 roku.
Z wnioskiem o przyznanie  nagrody występuje promotor pracy magisterskiej. Termin zgłaszania mija 30 sierpnia.
Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie zwycięzcy nastąpi podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2021/2022, w październiku 2021 r.

 

Ostatnio modyfikowane: 10.02.2021Pozostałe artykuły w tym dziale