Instytut Historii Sztuki Aktualności

Konkurs o nagrodę im. prof. Konstantego Kalinowskiego

Ogłoszenie konkursu

na Nagrodę im. prof. Konstantego Kalinowskiego

dla autora najlepszej pracy magisterskiej obronionej

w Instytucie Historii Sztuki Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace przygotowane i obronione w Instytucie w okresie między 1 sierpnia 2021 roku  a 31 lipca 2022 roku.
Z wnioskiem o przyznanie  nagrody występuje promotor pracy magisterskiej. Termin zgłaszania mija 30 sierpnia.
Rozstrzygnięcie konkursu i uhonorowanie zwycięzcy nastąpi podczas inauguracji nowego roku akademickiego 2022/2023, w październiku 2022 r.

 

Ostatnio modyfikowane: 28.07.2022Pozostałe artykuły w tym dziale