Instytut Historii Sztuki Aktualności

Ren 25.04. - 4.05.2015.

Architektura i sztuka nad Renem

W dniach 25.04. – 05.05.2015. szesnastoosobowa grupa studentów historii sztuki odbyła wizytę studyjną w Niemczech. Celem wyjazdu finansowanego w całości z grantu uzyskanego z Niemieckiej Centrali Wymiany Akademickiej (DAAD) było zapoznanie się ze sztuką i kulturą miast nad Renem oraz nawiązanie bezpośrednich kontaktów ze studentami historii sztuki kilku ośrodków akademickich w Niemczech.

 Wyjazd odbył się w ramach zajęć fakultatywnych dotyczących „Architektury i sztuki nad Renem. Pomiędzy Kolonią, Moguncją i Spirą” i został zorganizowany przez profesora Christophera Herrmanna i doktora Jacka Bielaka.Jedenastodniowy program zakładał zwiedzanie najważniejszych miast regionu (muzea, kościoły, budowle architektury świeckiej) oraz poznanie fortyfikacji i zamków wzdłuż Renu. Służyła temu wizyta w Koblencji oraz w „Europejskim Instytucie Badań Zamków” mającym siedzibę w Braubach. Zabytki wymagały niekiedy dobrej kondycji fizycznej (zamek Marksburg) oraz użycia różnych środki transportu (podróż promem między Kaub i Bingen). W niemal wszystkich odwiedzanych placówkach naukowych i muzealnych grupę oprowadzali wybitni specjaliści – historycy sztuki z Niemiec.Drugą część wyjazdu zdominowały średniowieczne katedry i architektura miejska (Moguncja, Wormacja, Spira), co uzupełniło zróżnicowany obraz sztuki nad Renem. Na trasie objazdu studenci wygłosili wcześniej przygotowane referaty i wysłuchali prelekcji polskich opiekunów (Ingelheim, Eberbach, Oppenheim).Dodatkowym elementem były spotkania na uniwersytetach, które pomogły zawiązać wiele nowych kontaktów i zachęciły do korzystania z wymiany w programie Erasmus. Prezentacjom Instytutów Historii Sztuki w Kolonii i Moguncji towarzyszyła krótka wizyta w mogunckim Polonicum, gdzie naucza się cudzoziemców języka polskiego. Studenci mieli także możliwość zapoznania się ze sposobem funkcjonowania nowoczesnego centrum medialnego, czemu służyła wizyta w siedzibie niemieckiej telewizji ZDF.Wyjazd zakończyło wspólne spotkanie integracyjne, które odbyło się po wykładzie, a następnie prezentacji najnowszej, dwutomowej, książki profesora Christophera Herrmanna dotyczącej średniowiecznej architektury w Polsce („Mittelalterliche Architektur in Polen”). 

Ostatnio modyfikowane: 24.06.2015Pozostałe artykuły w tym dziale