Instytut Historii Sztuki Studia

Praktyki studenckie

Praktyka muzealna

W ramach praktyk studenci mają możliwość odbywać staże w trójmiejskich muzeach i galeriach. Studenci historii sztuki mogą skorzystać też w oferowanych na Uniwersytecie Gdańskim programów wymiany studenckiej krajowej i zagranicznej. Zob. więcej ...

Długość i zakres praktyk

Praktyka muzealna obejmuje cztery tygodnie w wymiarze 20 dni pracy. Ma za zadanie zapoznać studenta z systemem pracy w wybranym muzeum. Zapewnia ona także rzetelną informację o zawodzie muzealnika i przybliża współczesny stan muzealnictwa. Zob. więcej ...

Zasady praktyk

W Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego dla studenta praktyki są integralną częścią planu studiów oraz programu nauczania i są zajęciami obowiązkowymi podlegającymi obowiązkowi zaliczenia, zgodnie ze standardami kształcenia. Więcej o zasadach ...

Zaliczenie praktyki odbywa się poprzez wpis do indeksu aktualnego opiekuna praktyk. Praktykę można zaliczyć poprzez ... zob. więcej

Treści programowe praktyk

Podczas odbywania praktyki należy zwrócić uwagę na następujące szeroką gamę zagadnień. Należą do nich zob. więcej ...

Instytucje współpracujące w ramach praktyk z Instytutem Historii Sztuki Uniwersytetu

Ostatnio modyfikowane: 19.03.2012Pozostałe artykuły w tym dziale