Instytut Historii Sztuki Studia Praktyki

Zasady praktyk

Zasady praktyk

Na studiach I stopnia obowiązuje 4 tygodnie praktyki, która jest odbywana w toku studiów (liczba godzin: 4 x 5 dni x 8 godz. = 160 godzin, liczba dni: 4 x 5 dni roboczych = 20 dni roboczych)

Praktyki muzealnicze mają na celu zaznajomienie studentów z pracą wybranej placówki. Ich zakres określa najczęściej ta ostatnia, według swoich potrzeb i preferencji. Opiekun praktyk organizuje zebranie w wyznaczonym terminie, na które zobowiązani są przybyć wszyscy mający odbyć praktykę muzealniczą.

Opiekun negocjuje warunki praktyki z wybranymi placówkami muzealnymi. Zwykle w ślad za naszymi studentami wysyłamy także listę potrzeb i wymogów, prosząc o ich uwzględnienie. Praktyki polegają na przepracowaniu w wymiarze 20 dni w określonej placówce muzealnej bądź w wybranym urzędzie konserwatorskim, renomowanej galerii, w której zakresie działalności jest wpisane także wystawiennictwo.

Student - jeśli wyrazi taką wolę - może sam podjąć się negocjacji z wybraną przez siebie placówką muzealną. Wówczas jednak wymagane są odpowiednie dokumenty, które indywidualnie zobowiązuje się przygotować.

Ostatnio modyfikowane: 19.03.2012