Instytut Historii Sztuki Działalność Publikacje Tomy z sesji i konferencji Sztuka i kultura w Prusach Królewskich

Rzemiosło artystyczne w Prusach Królewskich

Rzemiosło artystyczne w Prusach Królewskich to publikacja będąca pokłosiem drugiej sesji z cyklu "Sztuka i kultura w Prusach Królewskich" zorganizowanej przez Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego dnia 18 maja 2007r.

Wstęp

Spis treści

Ostatnio modyfikowane: 31.05.2011