Instytut Historii Sztuki Aktualności Studenckie Koła Naukowe Koło Naukowe im. Williego Drosta

Biblioteka Koła Naukowego im. Williwego Drosta

Biblioteka

W siedzibie Koła Naukowego znajduje się także biblioteka. W skład jej zbiorów wchodzą książki i czasopisma zakupione, podarowane lub użyczone czasowo przez członków. Rozpoczęto także tworzenie cyfrowej biblioteki na potrzeby studentów i pracowników Instytutu Historii Sztuki.

Ostatnio modyfikowane: 17.12.2012