Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiInstytutStrukturaZakład Historii Sztuki Nowoczesnej

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska

pokój 50, tel. (58) 523 37 43

 

Jest historyczką sztuki, absolwentką Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2006 roku jest profesorem nadzwyczajnym, a od 2014 zwyczajnym w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego, którym kierowała od 2008 do września 2012 roku. Pracuje także w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk, na stanowisku profesora zwyczajnego. W latach 2012-2014 pełniła funkcję podsekretarza stanu, a w latach 2014-2015 ministra kultury i dziedzictwa narodowego.

Specjalizuje się w problemach architektury XIX i XX wieku, publikując na temat takich kwestii jak: architektura inżynieryjna, architektura handlowa, problem kształcenia architektów w XIX wieku oraz poszukiwania stylów narodowych i identyfikacji narodowej i regionalnej w architekturze krajów Europy Środkowowschodniej. Prowadzi badania z zakresu architektury Warszawy i Gdańska, a także budownictwa uzdrowiskowego.

Wykładała gościnne na uniwersytetach m.in. w Oldenburgu, Berlinie, Lipsku, Marburgu, Cambridge i Tallinie. Była stypendystką kilkunastu europejskich instytucji naukowych, m.in. British Academy, Wissenschaftskolleg zu Berlin, Instytutu Herdera w Marburgu i Geisteswissenschaftliches Zentrum Geschichte und Kultur Ostmitteleuropas w Lipsku.

Jest członkiem wielu rad naukowych polskich i niemieckich instytucji nauki i kultury, m.in. Germanisches National Museum w Norymberdze, od 2011 r. członkiem Komitetu Nauk o Sztuce PAN, od 2016 przedstawicielem Polski w Comité International d'Histoire de l'Art (CIHA), należy także do wielu stowarzyszeń i organizacji, m.in. Stowarzyszenia Historyków Sztuki oraz Polskiego Komitetu ICOMOS.

Publikacje (wybór)

Prowadzone zajęcia:

Historia sztuki nowoczesnej powszechnej i polskiej - architektura (wykład)

Seminarium magisterskie

Prowadzone prace magisterskie

Prowadzone prace licencjackie

Ostatnio modyfikowane: 10.06.2016

Serwis ostatnio aktualizowany:
07.05.2021