Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

dr hab. Andrzej Woziński, prof. UG

 

 

pokój 63, tel. (58) 523 37 48

 

Historyk sztuki, absolwent Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie doktoryzował się. Pracę zawodową rozpoczął w Muzeum Narodowym w Poznaniu; w latach 1985-2000 kierował Działem Sztuki Średniowiecznej, w latach 1998-2000 był wicedyrektorem d/s naukowych. Od 2001 do dzisiaj zatrudniony w Instytucie (wcześniej Zakładzie i Katedrze) Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 2003-2008 kierował Zakładem.

W 2013 habilitował się w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie. Jest mediewistą. Prowadzi badania związane z późnogotycką rzeźbą i malarstwem w Prusach oraz na obszarze nadbałtyckim. Zajmuje się również wybranymi zagadnieniami z zakresu muzeologii i historii kolekcjonerstwa.

Stypendysta Uniwersytetu w Rennes i Instytutu Herdera w Marburgu/L; szereg pobytów studyjnych w Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii, Anglii, Austrii. Jest członkiem Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM).

 

Publikacje (wybór)

Prowadzone zajęcia:

Historia sztuki średniowiecznej (ćwiczenia)

Muzealnictwo (wykład)

Dzieje rynku sztuki (wykład)

Proseminarium (Rzeźba i malarstwo późnogotyckie)

Prowadzone prace licencjackie

Prowadzone prace magisterskie

Ostatnio modyfikowane: 10.06.2016