Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

Seminarium licencjackie (studia zaoczne)

Seminarium licencjackie (studia zaoczne)

Historia sztuki nowożytnej

Prowadzący: dr Jacek Kriegseisen

Seminarium licencjackie dotyczy nowożytnej sztuki europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych ze sztuką polską, Prus Królewskich i Książęcych, Pomorza Zachodniego oraz sztuki państw ościennych, przede wszystkim niemieckiej (Brandenburgia). W zakresie chronologicznym będą uwzględniane tematy zamykające się w okresie wyznaczonym umownymi datami 1500–1800 (w szczególnych przypadkach możliwe jest przekroczenie cezury 1800 roku), przy czym preferowane będą te, które dotyczą XVII i XVIII wieku. Na seminarium powstają prace o różnym charakterze, jednak nacisk będzie kładziony na zagadnienia monograficzne, dotyczące przede wszystkim plastyki (rzeźba) i rzemiosła artystycznego wymienionych już terytoriów. Celem całorocznych zajęć, w których samodzielna praca studenta jest najważniejsza, jest ukończenie poprawnie skonstruowanej pisemnej pracy (układ rozdziałów, katalogi, aneksy, indeksy oraz konstrukcja przypisów, a także godnego użycia języka polskiego), która wykaże możliwości studenta w zbieraniu informacji bibliograficznych (również źródłowych) oraz opisie i poprawnej metodologicznie interpretacji dzieła sztuki, a także zdolności do wyciągania i formułowania wniosków. Ze względu na wskazany wcześniej zakres terytorialny, niezwykle mile jest widziana znajomość łaciny i języka niemieckiego (przynajmniej w zakresie podstawowym).

Ostatnio modyfikowane: 25.09.2013