Instytut Historii Sztuki Instytut Struktura Zakład Teorii Sztuki

Wykład monograficzny - semestr zimowy 2012/2013

Studia licencjackie - III rok:

Malarstwo niderlandzkie XV w. ( ok. 1420 – 1520 )

prowadzący: dr Katarzyna Płonka-Bałus

Pod umownym tytułem kryje się próba przedstawienia i interpretacji fenomenu, jakim było tzw. malarstwo wczesno-niderlandzkie - zarówno tablicowe jak i książkowe, osadzone w jego kontekście kulturowym. Ujęcie tematu różni się od zaproponowanego przez Antoniego Ziembę (Sztuka Burgundii i Niderlandów 1380–1500, t. I–II /dla słuchaczy - lektura obowiązkowa/), w zamyśle będąc bliższym koncepcji Craiga Harbissona (The Mirror of the Artist: Northern Renaissance Arts in its Historical Context, London - New York 1995).

Ograniczenie systematycznego wykładu o artystach i dziełach, widzianych w procesie „przemian stylistycznych” dokonuje się na rzecz wprowadzenia krytycznej refleksji na temat kluczowych pojęć, takich jak: realizm, idealizm, iluzjonizm czy symbolizm (w rozumieniu: disguised symbolism); dyskusji poddane zostaną m.in. zagadnienia dotyczące wizerunku człowieka i świata oraz relacje pomiędzy obyczajem religijnym i duchowością a sztukami plastycznymi, poparte obficie materiałem ilustracyjnym. Obowiązkowe we współczesnych badaniach sięganie do warsztatowej praxis pozwoli m.in. na rozważanie problemów atrybucji oraz kwestii inwencyjności i naśladownictwa, także pod kątem relacji łączących dzieła malarstwa książkowego i tablicowego.

Ostatnio modyfikowane: 26.10.2012