Instytut Historii Sztuki Działalność Publikacje Rocznik "PORTA AUREA"

Porta Aurea

Porta Aurea

Rocznik Instytutu Historii Sztuki

ISSN 1234-1533

 

Redaktor Naczelny: prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska hismo@ug.edu.pl

dr Jacek Friedrich friedr@univ.gda.pl

Sekretarz redakcji: dr Anna Sobecka anna.sobecka@ug.edu.pl

Redakcja: Instytut Historii Sztuki UG

Ul. Bielańska 5

80-952 Gdańsk

Tel. (58) 523 37 40

 

 

Wydawca i dystrybutor: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

ul. Armii Krajowej 119/121

81-824 Sopot

http://www.wyd.ug.edu.pl

 

 

Rada Redakcyjna:

dr Elita Grosmane, Latvian Academy of Art, Ryga, Łotwa
dr hab. Christofer Herrmann, Uniwersytet Johannesa Gutenberga Moguncja, Niemcy
dr hab. Krista Kodres, Estonian Academy of Arts, Tallin, Estonia
prof. dr hab. Lars Olof Larsson, prof. emeritus Universität Kiel, Kilonia, Niemcy
prof. dr hab. Sergiusz Michalski, Eberhard Karls Universität Tübingen, Niemcy
prof. dr hab. Joanna Sosnowska, Instytut Sztuki PAN, Warszawa, Polska
dr hab. Tomasz Torbus, prof. UG,  Uniwersytet Gdański, Polska
dr hab. Jacek Tylicki, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń, Polska

Kolegium Redakcyjne:

Jacek Friedrich

Marcin Kaleciński

Mirosław Piotr Kruk

Małgorzata Omilanowska

Tomasz Torbus

Andrzej Woziński

Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego wydaje rocznik „Porta Aurea” od 1992 roku. Pierwsze tomy ukazujące się pod redakcją Teresy Grzybowskiej miały charakter zeszytów monograficznych. Ukazały się wówczas tomy 1-4 i 6. Tom piąty rocznika nigdy nie został opublikowany. Po dziesięcioletniej przerwie w 2009 roku czasopismo zostało wznowione, ukazał się wówczas podwójny, poprzedzony wyjaśniającym wstępem  tom 7/8, którego redaktorem naukowym był Andrzej Woziński. Od następnego roku redakcję naukową objęła Małgorzata Omilanowska od 2010 r. we współpracy z Jackiem Friedrichem.

Czasopismo powstaje z myślą o czytelnikach zainteresowanych historią sztuki i architektury, a tematycznie skupione jest na problematyce artystycznej szeroko rozumianego regionu basenu Morza Bałtyckiego. Sprofilowanie to nie ma charakteru wykluczającego, ale oznacza, że teksty poświęcone sztuce Gdańska, czy szerzej, Trójmiasta, Pomorza, północnych Niemiec, krajów Bałtyckich i Skandynawii stanowią główny trzon każdego tomu.

Teksty zasadniczo publikowane są po polsku z anglojęzycznymi streszczeniami, ale przyjmowane są do druku także teksty po niemiecku i po angielsku.

Podstawowe zasady recenzowania publikacji w PORTA AUREA obejmują wszystkie teksty skierowane do druku. W celu zapoznania się z polityką redakcyjną w kwestiach etycznych zob. wyjaśnienie dotyczące tzw. „ghostwriting” oraz "guest authorship"

 

Rocznik Porta Aurea znajduje się od 2013 roku na ministerialnej liście C czasopism punktowanych znajdujących się w bazie ERIH - European Reference Index for the Humanities (10 pkt).

Ostatnio modyfikowane: 30.12.2020Pozostałe artykuły w tym dziale