Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac licencjackich seminarium dr hab. Wozińskiego

Prace powstałe na seminarium dr hab. Andrzeja Wozińskiego

Seminarium dr hab. Andrzeja Wozińskiego

2002:

Bogdan Banach, Wybrane zagadnienia rekonstrukcji i konserwacji Zamku w Malborku: kaplica na Zamku Wysokim – ocena dotychczasowych prac i perspektyw restytucji

Monika Zielińska, Świecki strój w świetle ikonografii XV i początku XVI wieku. Jego charakterystyka, pochodzenie i krój

2003:

Katarzyna Jankiewicz, Mizoginizm w twórczości Mariana Wawrzenieckiego na tle epoki

Lucyna Stanek, Funkcjonalizm i estetyka – meble Alvara Aalto i ich wpływ na wzornictwo w krajach skandynawskich

Anna Szafrańska, Niderlandzki obraz Ecce Homo z Muzeum Narodowego w Gdańsku

Anna Szuchiewicz, Motyw okrętu w architekturze Gdyni okresu dwudziestolecia międzywojennego

2008:

Olga Broniewska, Tryptyk z kościoła Wniebowzięcia NMP w Żukowie jako przykład relacji formy i funkcji w późnośredniowiecznych rzeźbionych nastawach południowo-niderlandzkich

Milena Woźniak, Oblężenie Malborka oraz obóz Holofernesa Martina Schonincka w Dworze Artusa w Gdańsku

2010:

Agata Paulina Kreft, Ornament w rzeźbie i malarstwie tablicowym w Gdańsku w końcu XIV i pierwszej połowie XV wieku

Weronika Marta Grochowska, Predelle gdańskich nastaw ołtarzowych z XV i pierwszej ćwierci XVI wieku – ich budowa i funkcje 

2014:

Paula Wysiecka, Z rozważań nad sztuką psychodeliczną

Katarzyna Stasiewicz, Sztuka czy wandalizm? Społeczny odbiór prac Petera Fussa

Renata Rusnok, Poza ramami. Z rozważań nad malarstwem Leona Tarasewicza

Przemysław Sadowski, Wokół Adoracji Chrystusa Jacka Markiewicza, jej powinowactw w sztuce dawnej i współczesnej oraz recepcji

Adam Gibki, Późnogotycka rzeźba Maria w połogu z Muzeum Narodowego w Gdańsku jako wizerunek dewocyjny związany z zakonami żeńskimi na Pomorzu

Adrianna Siuda, Gdańskie kolekcje w czasach nowożytnych i u progu epoki nowoczesnej. Geneza, cele i forma

Joanna Jakubowska, Ikonografia św. Barbary w retabulum uczniów szewskich w kościele Panny Marii w Gdańsku w perspektywie społecznej pozycji kobiet w średniowieczu

2015:

Weronika Metlenga, Z rozważań na transkulturowością niektórych typów wizerunków. Studium porównawcze ikony, tanki i znaków zodiaku

Joanna Dubielska, Domy podcieniowe na Żuławach Wiślanych. Ornamentyka, geneza i ewolucja formy architektonicznej

Wioletta Zarzecka, Zespół grafik Jana Luykena z pracy "Lustro męczenników" z 1685 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego w Gdańsku. Forma, styl, źródła obrazowe i kontekst historyczny

Paulina Szymańska, Kolekcja Lanckorońskich - historia, lokalizacja, funkcja, powojenne losy. Porównanie z kolekcją Raczyńskich

Patrycja Kiryluk, Gdańsk dla króla. Dzieła fundowane przez mieszczan gdańskich dla królów polskich w nowożytności

Noemi Etush, Próba analizy portretów Medyceuszek autorstwa Pontorma, Bronzina i Alloriego z perspektywy gender studies

Agata Janikowska, Gdańskie osiedle Żabianka (1972-1976). Urbanistyka, architektura, dekoracje plastyczne i ich kontekst historyczny

Iwona Charyton, Człowiek zodiakalny z "Diarum sive Calendarium Romanum" w zbiorach Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. Ikonografia wyobrażenia, źródła i wymowa

Kamil Stękała, Obraz "Sąd Ostateczny" w Lichnowach Wielkich z około połowy XVII wieku i jego formalne pierwowzory

Patrycja Kabelis, Kobieta-demon w twórczości Jacka Malczewskiego

Joanna Sidorowicz, Willa Basnera w Sopocie. Zmiany w architekturze  wnętrza po 1945 roku

 

2016:

Karolina Lasota, Dzieła Williama Hogartha jako źródło wiedzy o modzie w XVIII-wiecznej Anglii

 

 

Ostatnio modyfikowane: 12.07.2016