Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiDziałalnośćPublikacjeRocznik "PORTA AUREA"tom 7-8

t.7/8

Niniejszy, podwójny tom rocznika Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego „Porta Aurea” ukazuje się po długiej, dziesięcioletniej przerwie. Oddając go do rąk czytelników winni jesteśmy kilka wyjaśnień. Długa przerwa spowodowana została szeregiem zmian personalnych w łonie Zakładu (od 2008 Katedry) oraz przede wszystkim problemami natury finansowej. Ustabilizowana obecnie sytuacja zarówno kadrowa jak i finansowa, pozwalają wierzyć, iż podobne opóźnienie już się nie przydarzy. Aby choć częściowo zrekompensować i sobie, i czytelnikom długą nieobecność na historyczno-artystycznym rynku wydawniczym, postanowiliśmy opublikować obszerniejszy od poprzednich tom obejmujący dwa lata. Wśród dotychczas wydanych tomów, zwraca uwagę brak ciągłości numeracji – ukazały się tomy od pierwszego do czwartego oraz szósty, natomiast piąty nigdy nie ujrzał światła dziennego. Jedyne co nam pozostało to podjąć edycję kolejnych numerów poczynając od siódmego.

Wznawiając po latach ten periodyk mamy nadzieję, że wpisze się na stałe w program badań nad sztuką Gdańska i w szerszym stopniu niż dotychczas otworzy na problematykę historyczno-artystyczną związaną z Pomorzem, a także całym regionem nadbałtyckim. Łamy czasopisma otwarte są dla wszystkich naukowców zajmujących się tak zakreślonym polem badawczym. W niniejszym tomie oprócz tekstów powstałych w kręgu badaczy związanych z naszą Katedrą znalazły się także artykuły koleżanek i kolegów z innych instytucji naukowych a także prace, których autorami są nasi absolwenci, jednak przede wszystkim reprezentujących ośrodek gdański. W przyszłości liczymy na większy udział naukowców także z innych centrów badawczych.

Małgorzata Omilanowska Andrzej Woziński 
Kierownik Katedry Historii Sztuki UG  Redaktor naukowy tomu
Ostatnio modyfikowane: 30.05.2011

Serwis ostatnio aktualizowany:
26.04.2024