Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac licencjackich seminarium dr Dariusza Konstantynowa

Prace powstałe na serminarium dr Dariusza Konstantynowa

Seminarium dr Dariusza Konstantynowa

2011:

Justyna Bielawa, Olgierd Szlekys i kultura wnętrza

Katarzyna Czyżyk, Taniec w malarstwie europejskim od średniowiecza do początku XX wieku. Wybrane przykłady

Małgorzata Fabiszewska, Lilith i Dracula. Dwa wcielenia wampira w sztukach plastycznych i filmie (Wybrane przykłady) 

Małgorzata Friedensberg, Polski plakat propagandowy w latach 1918-1939 

Joanna Jasińska-Klamrowska, Związki architektury i mody na przełomie XX i XXI w. Wybrane zagadnienia

Borys Jaszewski,  Dziewiętnastowieczny zakład fotograficzny na przykładzie gdańskiego atelier Rudolfa Theodora Kuhna 

Natalia Jaworska, Street Art jako forma wyrazu współczesnych artystów w Polsce. Wybrane przykłady

Kamelia Kaźmierczak, Kobiety z plakatów przełomu XIX i XX wieku

Kamila Posert, Wystawa „Żydzi -Polscy” (1989-1990) a rola sztuki w przywracaniu zbiorowej pamięci

Karolina Sobczak, Dwie wizje słowiańskiego panteonu. Zofia Stryjeńska i Stanisław Jakubowski

Elżbieta Witek, Taniec szkieletów Władysława Podkowińskiego. Przyczynek do ikonografii śmierci w polskim symbolizmie

 

2012:

Stefania Hernik, Wystawa Sto lat sztuki belgijskiej (Warszawa – Kraków 1934)

Adriana Osadowska, „Polaków portret własny”. Rola wystawy w kształtowaniu świadomości społeczeństwa

Michał Pośnik, Twórczość Kazimierza Śramkiewicza w zbiorach Muzeum Narodowego w Gdańsku

Meri Gatoudi-Klucznik, Wystawa 4x Paryż/ Paris en quatre temps (Warszawa, październik 1986 – styczeń 1987). Organizacja i recepcja

Juliana Szwedek, Józefa Wnukowa jako pedagog w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku

Agnieszka Białobrzewska, Outsider polskiej animacji. O Julianie Antoniszczaku (Antoniuszu), non camerze i „szkole Urbańskiego”

Joanna Gajda, Polentransport Josepha Beuysa 1981-2012

Agata Horbacz, Zagłada w twórczości Izaaka Celnikiera do roku 1958 (wybrane dzieła)

Helena Makrenek, Poemiks. Geneza i rozwój zjawiska. Pierwsze dwa lata poemiksu w Polsce

Edyta Rogowska, Kobiety brzemienne Ksawerego Dunikowskiego (1906)

Katarzyna Wróblewska, Wystawa Sztuk Plastycznych w Sopocie w 1948 roku

Sonia Wrzesińska, Inspiracje XVII-wieczną martwą naturą holenderską typu trompe l’oeil w malarstwie Jerzego Krawczyka

Agnieszka Kuczkowska, Karol Radziszewski i interpretacja wątków homoerotycznych w sztuce współczesnej

2013:

Aneta Brodzik, Pomnik Obrońców Wybrzeża na Westerplatte. Historia konkursu i budowy w świetle archiwaliów

Karolina Dziwniel, Śmierć Mozarta w malarstwie i filmie. Od Franza Schramma do Miloša Formana

Agnieszka Gorzkowska, Ilustracje w polskich wydaniach bajki o Czerwonym Kapturku od końca XIX wieku do współczesności

Justyna Grezel, Japonizm w malarstwie Edwarda Atkinsona Hornela

Ewa Mrozek-Sadowska, Rekonwalescentka. O jednym z motywów w malarstwie skandynawskim od połowy XIX do początku XX wieku

Jolanta Jażdżewska, I Ogólnopolski Salon Fotografii Artystycznej Venus – akt i portret. Historia i recepcja

Sandra Raciborska, (Nie)obecność. Wprowadzenie do twórczości fotograficznej Janusza Połoma

Dagny Liszek, Tożsamość narodowa w pracach malarzy żydowskich pod koniec XIX w. i w okresie międzywojennym (na podstawie ośrodka artystycznego w Łodzi oraz grupy Jung Idysz)

Andrzej Peszel, Rytuał w twórczości Hermanna Nitscha

2014:

Szymon Sołtysek, Człowiek w malarstwie Andrew Wyetha. Analiza dzieł wybranych

Katarzyna Sowala, Performans: dekonstrukcja struktury działań performatywnych

2015:

Katarzyna Marks, Nagi autoportret w sztuce. Przypadek Pawła Althamera

Maciej Smolarski, Wojciech Prażmowski i jego prace na wystawie Pamięć. Rejestry i terytoria (Międzynarodowe Centrum Kultury, Kraków 2013)

Aleksandra Trzaska, Życie i twórczość artysty-plastyka Andrzeja Trzaski

Kaja Kobylańska, Marsz żałobny Władysława Podkowińskiego

Iwona Kramer-Galińska, Hildebrand Gurlitt – niemiecki historyk sztuki na przełomie epok i jego działalność w Hamburgu w latach 1931-1942

2016:

Małgorzata M. Cichocka, Władysław Jackiewicz. Zarys monografii

Magdalena Zimnowodzka, Adaptacja kościoła Św. Ducha na część Szkoły Podstawowej nr 50 im. Emilii Plater w Gdańsku

Ligia Popławska, Wacław Nowak – życie i twórczość

Diana Zwolińska, Wpływ Jerzego Ludwińskiego na kształtowanie się Galerii Działań w Warszawie w latach 1988-2004

Kamila Hinc, Przejście i inne działania Jerzego Kaliny z lat 70. XX wieku

Aleksandra Kaźmierczuk,  Działalność wystawiennicza grupy Wprost i jej recepcja

Alice Szymankiewicz,  Analiza wizualnego aspektu pisma „Blok” (1924-1926)


2018:

Klaudia Sekida, Fotografia jako narzędzie kształtowania i utrwalania wizerunku polskich gwiazd filmowych w okresie międzywojennym. Przykład okładek tygodnika "Kino" (1930-1939)

Joanna Kamińska, Ilustracje do jubileuszowego wydania Boskiej Komedii Dantego (Warszawa, 1965)

Mateusz Mudlaff, Monografia Domu Żeglarza Polskiego w Gdyni

Edyta Garstkowiak, Polski plakat cyrkowy w okresie PRL-u

Aleksandra Cieślak, Realizm socjalistyczny w publicystyce Andrzeja Wróblewskiego z lat 1948-1955

Martyna Stemporzecka, Wystawa rzeźb i rysunków Henry'ego Moore'a w Polsce (1959-1960) i jej recepcja

Dominika Goździk, Sztuka obca na łamach „Przeglądu Artystycznego” w latach 1946-1949

Agata Plutowska,  Czasopismo „Projekt”  i jego rola w propagowaniu „nowoczesności” w latach 1956-1968

2019:

Klaudia Korczak,  Wystawa retrospektywna dzieł Henryka Siemiradzkiego (TZSP, 1939) i jej recepcja

Pola  Płudowska,  Współczesna sztuka drzeworytnicza w opinii polskiej krytyki artystycznej lat trzydziestych XX wieku. Wokół Międzynarodowych Wystaw Drzeworytu w Instytucie Propagandy Sztuki (1933, 1936)

Patrycja Kordas,  Plakat filmowy Jana Młodożeńca. Próba charakterystyki na przykładzie wybranych prac artysty

Małgorzata Stencel,  Projekty okładek płyt gramofonowych w twórczości Rosława Szaybo

Aleksandra Hewelt,  Obraz Imperium Rosyjskiego w fotografiach Siergieja Michajłowicza Prokudina-Gorskiego

Ostatnio modyfikowane: 19.07.2019