Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiInstytutStruktura

Struktura

Dyrektor: prof., dr hab. Małgorzata Omilanowska

Pokój 52, tel. (058) 523 37 41

e-mail: hismo@ug.edu.pl

 


Zastępca dyrektora: dr Anna Sobecka

Pokój 54, tel. (058) 523 37 42

e-mail: anna.sobecka@ug.edu.p


Sekretariat: mgr Lucyna Ołdziej

Pokój 53, tel. (058) 523 37 40

Fax. (058) 523 37 40

e-mail: hiszhs@univ.gda.pl

Godziny dyżurów poniedziałek - piątek 10-13.


Zakłady

Zakład Teorii Sztuki

Zakład Historii Sztuki Średniowiecznej

Zakład Historii Sztuki Nowożytnej

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Biblioteka

Ostatnio modyfikowane: 07.09.2016

Serwis ostatnio aktualizowany:
15.10.2019