Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiInstytutStrukturaZakład Historii Sztuki Nowoczesnej

Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej

 

Kierownik Zakładu:

 

          Profesorowie nadzwyczajni:
 

Adiunkci:

   

Ostatnio modyfikowane: 23.08.2021

Serwis ostatnio aktualizowany:
09.06.2022