Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiAktualnościInformacje dla studentówEgzaminy i zaliczenia

Informacje o zaliczeniach i egzaminach

Informacje o zaliczeniach i egzaminach podawane są na tablicy ogłoszeń w siedzibie Instytutu oraz poprzez indeks elektroniczny dostępny w portalu studenta UG.

Zob. https://ps.ug.edu.pl/index

 

 

Ostatnio modyfikowane: 02.05.2013

Serwis ostatnio aktualizowany:
26.11.2021