Instytut Historii Sztuki Działalność Projekty badawcze Projekty w trakcie realizacji Atlas Historyczny

Opis projektu

Atlas historyczny Gdańska

 

Projekt finansowany z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nr 2535/B/H03/2010/38, N N108 253538, czas realizacji 2010-2013.

 

Kierownik grantu: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (Instytut Historii UG)

Uczestnicy z Instytutu Historii Sztuki:

dr hab.  Jacek Friedrich

prof., dr hab. Małgorzata Omilanowska

 

Celem projektu jest opracowanie atlasu historycznego Gdańska w jego historycznych, wyznaczonych fortyfikacjami nowożytnymi granicach. Przygotowane zostaną zestawy planów ukazujących rozwój przestrzenny miasta, oraz teksty w formie artykułów problemowych omawiające najważniejsze etapy jego rozwoju w kontekście historycznym, społecznym, demograficznym, urbanistycznym i architektonicznym. 

Ostatnio modyfikowane: 30.10.2019