Instytut Historii Sztuki Działalność Projekty badawcze Projekty w trakcie realizacji Atlas Historyczny

Opis projektu

Atlas historyczny Gdańska

Projekt finansowany z grantu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Nr 2535/B/H03/2010/38, N N108 253538, czas realizacji 2010-2013.

Kierownik grantu: prof. dr hab. Wiesław Długokęcki (Instytut Historii UG)

Uczestnicy z Instytutu Historii Sztuki:

dr Jacek Friedrich

dr hab. Małgorzata Omilanowska

Celem projektu jest opracowanie atlasu historycznego Gdańska w jego historycznych, wyznaczonych fortyfikacjami nowożytnymi granicach. Przygotowane zostaną zestawy planów ukazujących rozwój przestrzenny miasta, oraz teksty w formie artykułów problemowych omawiające najważniejsze etapy jego rozwoju w kontekście historycznym, społecznym, demograficznym, urbanistycznym i architektonicznym. 

Ostatnio modyfikowane: 07.06.2011