Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac magisterskich seminarium dr hab. Mirosława Kruka

Prace magisterskie powstałe na seminarium dr hab. Mirosława Kruka

Seminarium dr hab. Mirosława Piotra Kruka

 

2016:

Krystyna Włodkowska, Kościół gotycki jako cerkiew. Studium przypadku kościoła św. Bartłomieja w Gdańsku

2017:

Izabela Boguszewska, Architektura i dekoracja malarska cerkwi w Michałowie

2018:

Agnieszka Kutszke, Motywy antropologiczne w sztuce wikińskiej

Anna Skruch,  Patrocinia południowej Małopolski jako domniemane świadectwa najwcześniejszej fazy chrystianizacji w świetle badań historycznych i archeologiczno-architektonicznych

Marta Cyuńczyk, Rzym czy Wschód? Architektura i sztuka cerkiewna w XIX-wiecznej odsłonie w granicach Królestwa Polskiego

Katarzyna Kita,  Krużganki Zamku Wysokiego na Zamku w Malborku jako kreacja neogotycka

Ostatnio modyfikowane: 13.12.2018