Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiInstytutStrukturaInneProwadzone zajęciaAnna Sobecka

Fakultet tematyczny 2015-2016 (semestr letni)

Kuratorstwo i organizacja wystaw (fakultet)

Prowadzący: dr Anna Sobecka


Zajęcia mają na celu zapoznanie studentów z procesem powstawania wystawy i działań kuratora oraz instytucji inicjującej powstanie ekspozycji. Podczas zajęć analizowane będzie tworzenie koncepcji wystawy, powstawianie scenariusza i realizacja ekspozycji. Zajmiemy się też budżetowaniem wystawy, kwestią pozyskiwania środków zewnętrznych i wybranymi kwestiami prawnymi związanymi np. z wypożyczaniem obiektów. Przyjrzymy się także kontaktom między instytucją organizująca ekspozycję, a firmami zewnętrznymi zatrudnianymi do przygotowania aranżacji. Będziemy też tworzyć zespoły zadaniowe przygotowujące określone aspekty wystawy, od części merytorycznej przez programy edukacyjne, po promocję wydarzeń. Zajęcia będę miały także wymiar praktyczny. Będziemy w ich ramach zwiedzać ekspozycje stałe i wystawy czasowe oraz poddawać je analizie i krytyce.
 

Ostatnio modyfikowane: 09.06.2016

Serwis ostatnio aktualizowany:
21.09.2020