Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac magisterskich seminarium dr Konstantynowa

Prace magisterskie powstałe na seminarium dr Dariusza Konstantynowa

Seminarium dr Dariusza Konstantynowa

2013:

Małgorzata Majer, The Use of the Artist's Body in Natalia LL's  Art (Użycie ciała artysty w sztuce Natalii LL)

Natasza Szapańska, Obchody 25 rocznicy śmierci Stanisława Wyspiańskiego w 1932 roku. Przyczynek do historii recepcji artysty i jego twórczości

Aleksandra Mańkowska, „Piewca podwawelskiego grodu”. Stanisław Fabijański – malarz Krakowa

Magdalena Bieńkowska, Transformacje dzieł sztuki dawnej w twórczości polskich artystów współczesnych (Tadeusz Kantor, Jerzy Krawczyk, Jerzy Duda-Gracz, Kataryna Kozyra, Łódź Kaliska, Edward Dwurnik)

Kinga Jarocka, Twórczość Witosława Czerwonki

Angelika Ślepowrońska, Kreacja wizerunku artystek na przykładzie wybranych polskich rzeźbiarek, tworzących w latach 1930-1970 – Marii Jaremy, Aliny Ślesińskiej, Aliny Szapocznikow i Magdaleny Abakanowicz

Aleksandra Krajnowska, Stefana Szumana poglądy na sztukę

2014:

Paula Kosela, Mauzoleum serca Marszałka Józefa Piłsudskiego na Rossie (1935-1936). Historia – forma – symbolika

Katarzyna Wróblewska, Sopockie Festiwale Sztuk Plastycznych 1949-1956

Małgorzata Fabiszewska, Postać Ofelii w sztukach plastycznych, teatrze i filmie

Sonia Korytowska, Analiza i próba interpretacji wybranych motywów ikonograficznych w malarstwie Kazimierza Mikulskiego

Agnieszka Białobrzewska, „Formy naturalnie ukształtowane” w sztuce kinetycznej Andrzeja Pawłowskiego i Franka Maliny

Anna Markowska, Akt męski w fotografii XX wieku

2015:

Monika Drogomirecka, Henryk Struve jako krytyk malarstwa polskiego II połowy XIX wieku. Wybrane problemy

Kamila Gizowska, Sztuka brytyjska w Polsce 1939-2013. Wybrane wystawy i ich recepcja

Sandra Kostyk, Wątki religijne w sztuce Władysława Hasiora

Małgorzata Siudak, Prezentacje sztuki polskiej i obcej na Festiwalu Sztuk Plastycznych w Sopocie w latach 1957-1963

Magdalena Puzdrowska, „Narty – najpopularniejszy sport modnych pań i panów”. Propaganda narciarstwa w polskim plakacie dwudziestolecia międzywojennego

Agnieszka Kuczkowska, Ciało i człowiek-przedmiot w sztuce Andrzeja Wróblewskiego

Katarzyna Nowakowska, Kopiec Marszałka Józefa Piłsudskiego na Sowińcu pod Krakowem w latach 1934-1939

Helena Makrenek, Upamiętnienie Józefa Piłsudskiego i „Czynu Legionowego” w rzeźbie monumentalnej i architekturze Kielc w dwudziestoleciu międzywojennym

2016:

Agnieszka Gorzkowska, Okładki Romana Cieślewicza do magazynu „Ty i Ja”. Przyczynek do monografii artysty

Katarzyna Granacka, Ślady malarstwa Edwarda Hoppera w filmach

Ostatnio modyfikowane: 06.07.2016