Instytut Historii Sztuki 

Instytut Historii SztukiStudiaPrace dyplomoweSpis prac magisterskichseminarium dr Bilewicza

Prace powstałe na seminarium dr Huberta Bilewicza

Seminarium dr Huberta Bilewicza

2016:

Katarzyna Lincer, Artystyczny wystrój i wyposażenie trójmiejskich lokali gastronomicznych w okresie powojennym (1945-1989)

Katarzyna Stasiewicz, Analiza genderowa wybranych performansów Angeliki Fojtuch

Paula Wysiecka, Reprezentacje histerii w sztuce współczesnej

Anna Lech,  Traffic Design Gdynia. Od street-artu do detalu architektonicznego - ewolucja realizacji idei sztuki w przestrzeni publicznej

Weronika Metlenga,  The Artist is Present: performance i jego dokumentacja filmowa. Nowojorski casus Mariny Abramović

Elżbieta Witek,  Trójmiejski street-art: graffiti i murale w świetle autokomentarzy twórców

 

2017:

Michał Kozłowski, W służbie abstrakcji geometrycznej. O działalności krytyczno-kuratorskiej Bożeny Kowalskiej

Przemysław Sadowski, Motywy i toposy antyczne w artystycznych reprezentacjach Holokaustu

Maciej Smolarski, Fotogram polski w XX wieku

Konrad Dydziński, Trójmiejskie "przykościelne" życie artystyczne w latach 80. XX wieku

Katarzyna Sowala,  Brutalizacja sztuki: sztuka współczesna w dobie nowych technologii. Zagadnienia metodologiczne i analiza twórczości artystycznej ostatnich dwóch dekad na wybranych przykładach

Inez Szwedowska,  Strategie i reprezentacje cross-dressingowe w sztuce współczesnej

2018:

Iwona Kramer-Galińska,  Działalność Willego Drosta w Gdańsku (1930-1946)

Aleksandra Kuczyńska, Realizacje oraz inicjatywy projektowe Janusza Kaniewskiego na terenie Trójmiasta (2008-2014)

Olga Katarzyna Jankowska, Sound art - dziedzina bezdomna: terminologia oraz miejsce zjawiska w perspektywie współczesnej historii sztuki

 

Ostatnio modyfikowane: 13.12.2018

Serwis ostatnio aktualizowany:
07.05.2021