Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac magisterskich seminarium dr hab Marcina Kalecińskiego

Prace magisterskie powstałe na seminarium dr hab Marcina Kalecińskiego

Seminarium dr hab Marcina Kalecińskiego

2014:

Paulina Moszczyńska, "Alla turchesca, alla domaschina. Kobierce orientalne w malarstwie włoskim w latach 1300-1550

Joanna Szuba, Sanktuaria maryjne i kult cudownych obrazów w Prusach Królewskich w kontekście teologicznych sporów protestancko – katolickich

2015:

Martyna Błaszczyk, Exotica indyjskie w europejskich kunstkamerach od XVI do XVIII wieku

Kamila Glazer, Motyw viri illustres w sztuce Gdańska w XVI i XVII wieku

Katarzyna Gorzycka, Treści ideowe architektury i wyposażenia wnętrza ratusza Starego Miasta w Elblągu

Anna Machnij, Treści wanitatywne w nowożytnej sztuce gdańskiej

2016:

Agnieszka Niemc, Boski Oblubieniec czy ziemski Pocieszyciel? Figurki Dzieciątka Jezus w żeńskich klasztorach  XIV – XVIII wieku

Agnieszka Drygiel,  Nowożytne „Sądy Ostateczne” w Prusach Królewskich. Próba analizy porównawczej

2017:

Aleksandra Orzechowska,  Moda hiszpańska na dworze Zygmunta III Wazy

Joanna Dubielska,  Dekoracje malarskie i snycerskie nowożytnych stalli w kościołach Żuław Wiślanych

Daria Cichowlas,  Wokół powstania styczniowego. Biżuteria i ubiór okresu żałoby narodowej jak manifest polityczny

2018:

Noemi Etush,  Portret włoski w zbiorach polskich od XV do XVII wieku

Agnieszka Blok,  Malarstwo Carla Borromäusa Andreasa Rutharta (1630 - 1703)

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnio modyfikowane: 13.12.2018