Instytut Historii Sztuki Studia Prace dyplomowe Spis prac licencjackich seminarium dr Bielaka

Prace powstałe na seminarium dr Jacka Bielaka

Seminarium dr Jacek Bielak

2015:

Izabela Pawlaszek, Nagrobek Andrzeja i Baltazara Batorych w Kościele św. Andrzeja w Barczewie

Aleksandra Orzechowska, Il Vestito alla moda. O modzie we Włoszech w środowisku florenckim na przełomie XVI i XVII wieku

Aleksandra Stanek, Tryptyk z Almazán. Ikonograficzne i historyczno-polityczne aspekty nowo odkrytego dzieła Hansa Memlinga

2016:

Aleksandra Więckowska,  Dwa florenckie relikwiarze św. Kazimierza z XVII wieku

Magdalena Drozda,  Krużganek Umarłych we florenckim kościele Santa Maria Novella. Dzieje, układ funkcjonalny i dekoracja artystyczna

Ostatnio modyfikowane: 20.03.2017